DUYURULAR
HABERLER
2023
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Kahramanmaraş Kağıt ve Sanayi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.500.000.000-TL (birMilyarbeşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Kahramanmaraş Kağıt ve Sanayi A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 1.500.000.000.-TL (birmilyarbeşyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 2.000.000.000.-TL (ikimilyar TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000-TL (BeşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (yediyüzellimilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
2022
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 750.000.000-TL (yediyüzelliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 800.000.000.-TL (sekizyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

İhraç belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 480.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 480.000.000-TL (dörtyüzseksenMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 480.000.000.-TL (dörtyüzseksenmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 750.000.000-TL (yediyüzelliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 750.000.000-TL (yediyüzelliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
2021
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 400.000.000.-TL (dörtyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (beşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 750.000.000.-TL (yediyüzellimilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000-TL (beşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 450.000.000-TL (dörtyüzelliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi içi tıklayınız.

 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000-TL (beşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.

 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000-TL (beşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
2020
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 450.000.000-TL (dörtyüzelliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000-TL (ikiyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 450.000.000.-TL (dörtyüzellimilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 300.000.000.-TL (üçyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.

İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 100.000.000-TL(YüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 364 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 80.000.000-TL(SeksenMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 120 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 60.000.000-TL(AltmışMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 180 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.
 
 
Tertip İhraç Belgesi ve İhraç Takip Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 300.000.000-TL (ÜçyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 728 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ve İhraç Takip Belgesi için tıklayınız.
Yatırımcı Raporu
01.10.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin yatırımcı raporu için tıklayınız.
2019
İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Palmet Gaz Grup A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 150.000.000-TL(YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 728 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi için tıklayınız. 
İhraç Takip Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Palmet Gaz Grup A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 150.000.000-TL(YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 728 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Takip Belgesi için tıklayınız.
Tertip İhraç Belgesi
Şirketimizce yapılacak, Palmet Gaz Grup A.Ş 'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 150.000.000-TL(YüzElliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki 728 gün vadeli Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi için tıklayınız.

Sitemizde yer alan içeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde izinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan içerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

Yatırım Varlık Kiralama A.Ş., kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. web sitesi ve sosyal medya platformları haricinde, Yatırım Varlık Kiralama adına yayınlanan içeriklerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında bu sitede yer alan Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. markasını ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'ye aittir.