KİRA SERTİFİKASI AVANTAJLARI

- Likidite İmkanı: Borsa İstanbul’a kote olan belirli türdeki kira sertifikalarının ikinci el piyasada alım satım imkanı bulunur. Likidite ihtiyacı duyan yatırımcılar kıymetlerini vadesinden önce kısmen veya tamamen nakde çevirebilirler.

- Dönemsel Getiri Ödemesi: Kira sertifikaları, düzenli ve dönemsel kira geliri getirisi hedefleyen yatırımcılar için alternatif bir yatırım aracıdır.

- Vergi Avantajı:

  • Mevduat hesaplarından bir yıl vadede %12, 6 ay vadede %15 olarak kesilen stopaj, TL cinsinden kira sertifikalarında vadeye bakılmaksızın bireysel yatırımcılar için %10 ve kurumsal yatırımcılar için %0 stopaja tabidir.
  • Dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin kira sertifikası alım satımından ve kira ödemesinden oluşan gelirleri %10 gelir vergisi stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için %10 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmez.
  • Anonim, limited ve komandit şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenler için kira sertifikası alım satımından ve kira ödemelerinden oluşan gelirler %0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir.
  • Bunların dışında kalanlar %10 stopaja tabi olup, ödenen stopaj, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
  • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) mükellefi kurumların kira sertifikası alım satım gelirleri üzerinden %1, kira ödemesi üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekir.
  • Bu oranlar Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilir.
Kira sertifikası getirileri ihraç bazında değişkenlik göstermektedir. Kira sertifikaları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmayıp, kira sertifikalarında tutar olarak herhangi bir devlet garantisi bulunmamaktadır.

Sitemizde yer alan içeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde izinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan içerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

Yatırım Varlık Kiralama A.Ş., kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. web sitesi ve sosyal medya platformları haricinde, Yatırım Varlık Kiralama adına yayınlanan içeriklerin dikkate alınmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilenler dışında bu sitede yer alan Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. markasını ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'ye aittir.